FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/29/2024 - 12:32 PDF icon साझेदारी_कार्यविधि.pdf
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली संचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/05/2023 - 10:27 PDF icon hijiri_final.pdf
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको निजी जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो आदि उत्खनन, सकंलन तथा ढुवानी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/05/2023 - 10:20 PDF icon ढुंगा_गिट्टी_कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि , २०८० ८०/८१ 09/25/2023 - 11:19 PDF icon संस्था दर्ता.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ ७९-८० 07/02/2023 - 16:44 PDF icon नीति_तथा कार्यक्रम.pdf
आर्थिक ऐन २०८०/८१ ७९-८० 07/02/2023 - 16:31 PDF icon आर्थिक_एन.pdf
आ.व. २०८०/८१ को बिनियोजन ऐन | ८०/८१ 06/26/2023 - 17:11 PDF icon बिनियोजन_ऐन.pdf
घर नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि दोस्रो संसोधन, २०७९ ७९-८० 05/07/2023 - 15:26 PDF icon sansodhan.pdf
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 04/01/2023 - 00:00 PDF icon कारविधि_नगरप्रहरी.pdf
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको नगरप्रहरी सम्बन्धि ऐन,२०७९ ७९-८० 03/25/2023 - 00:00 PDF icon नगरप्रहरी_एंन.pdf

Pages