FAQs Complain Problems

वडा नं. ६-रिमुवा

Ward Contact Number: 
9857077470 /ruru6rimuwa@gmail.com

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

कार्यपालिका सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

कर्मचारी

सचिव

अ.सव-इन्जिनियर

अ.सव-इन्जिनियर

कार्यालय सहयोगी